Kritické myšlení pro seniory
aneb
Jak se nenechat zmást

O CO JDE?

Pořádáme přednášky/semináře na téma mediální obezřetnosti a kritického myšlení pro seniory. Součástí jejich obsahu je:

  • co je to kritické myšlení a přínosy jeho použití v každodenních situacích
  • základní pojmy a jejich objasnění
  • jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinformace
  • jak informace ověřovat a posuzovat
  • o riziku přehlédnutí dezinformací a jejich možných následků
  • příklady typických dezinformací 

PROČ?

Protože si myslíme, že kritické myšlení a zdůrazňování jeho používání je klíčové především v dnešní takzvané “post-faktické” době. Vliv zveličených “fake news” může být nedozírný.

A proč kritické myšlení právě pro seniory?

Je dokázáno, že senioři jsou jednodušeji přesvědčitelní a mají sklony k podceňování úmyslu, se kterým daná zpráva vyšla. Jsou také více orientováni na tištěná média a falešné zprávy nebo dezinformace se samozřejmě v poslední době dostávají i tam. O e-mailu a internetu nemluvě.

Se stárnutím populace narůstá právě její seniorská část, a ta se stává stále vlivnější v kontextu celé společnosti. Považujeme za velice podstatné poskytnout co nejvíce seniorům možnost se dezinformacím bránit. Cílem je naučit seniory jednoduché nástroje, které jim pomohou odhalit právě fake news, dezinformace a podpoří jejich kritické myšlení, které pak může sloužit jako prevence před negativní manipulací.

Velmi doufáme, že projekt bude začátkem cesty, která bude mít dopad na práci seniorů s informacemi a že se nám podaří najít takové seniory, kteří budou tyto techniky předávat dál a dojde tak postupně k sociální změně.

KDY?

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády z důvdodů pandemie je naše přednášková činnost dočasně omezena.