Pečujeme s radostí

Anotace projektu

Projekt usiluje o zlepšení psychosociální situace lidí, kteří se věnují dlouhodobé neformální péči o seniory v jejich domácím prostředí. Zrhuba 45 neformálních pečujících zapojíme do ročního programu, jehož cílem bude pozitivní změna subjektivního vnímání péče. Součástí programu bude reorganizace systému sdílené a neformální péče, udržitelná a slučitelná s jeho osobním a pracovním životem pro neformálního pečujícího a jeho rodinu.

Jaký problém projekt řeší?

Kromě základní skutečnosti, že dlouhodobá neformální péče je zpravidla značně časově a fyzicky náročná, do situace neformálních pečujících, kteří v domácím prostředí dlouhodobě a intenzivně pečují o seniory, se významně promítá fakt psychické zátěže: neformální pečující žijí pod tlakem, přijímají odpovědnost za veškerou péči o seniora a často bojují s potřebou vyrovnat se se změnami v chování a prožívání svého blízkého člověka, kterému postupně ubývají síly, stává se na péči stále víc závislým a změny jeho zdravotního stavu jsou často provázeny změnami v oblasti psychiky.

Lidé, kteří neformálně pečují o své blízké v seniorském věku, jsou zpravidla jejich děti nebo jiní blízcí příbuzní. Neformální pečující zpravidla osobně přijímají veškerou odpovědnost za péči a často nedokáží požádat o pomoc v rámci rodiny, často jim chybí informace o systému sdílené péče, nemají představu a ani prostor k tomu, aby se na svou situaci podívali s odstupem a měli možnost hledat efektivní řešení.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém podpory pro neformální pečující, který jim umožní nahlédnout svou situaci v novém kontextu, přijmout péči a učit se přijímat člověka, o něhož pečují v celé šíři problematiky. Cílem projektu je také posílení rodinné soudržnosti při péči o blízkého seniora, která může být velmi důležitým podpůrným prvkem pro hlavní pečující osobu.

Vycházíme z předpokladu, že člověk, který přijme svou roli a dokáže ji vnímat pozitivně a jako součást svého životního plánu, bude odolnější vůči konfliktům, nezdarům a díky své zacílenosti bude také schopen lépe řešit problémy, odolávat jejich tlaku a nerezignovat. Pokud nadto bude schopen vyjádřit potřebu pomoci a díky tomu se mu dostane podpory (ať už v rodině nebo v systému sdílené péče), má velkou šanci, že péči o seniora dobře zvládne, a to bez vážného ohrožení svého osobního a pracovního života, bez rezignace na své životní potřeby.

Proto vznikne jednoletý cyklus podpory pro neformální pečující, který je prostřednictvím workshopů zaměřených na změnu jejich přístupu k péče a prostřednictvím přímé podpory koordinátora, sociálního pracovníka a kouče podpoří v přenastavení jejich postoje nejen k péči, ale také k vlastnímu životu.