Pečujeme s radostí

 

Máte doma nebo ve svém okolí seniora, o kterého pečujete? Máte trvalé bydliště v Praze? Cítíte se občas na pokraji sil? Potřebujete podpořit?

Dlouhodobá péče o seniory je zpravidla značně časově a fyzicky náročná. Do vašich každodenních problémů se promítá psychická zátěž v podobě života pod tlakem, přijímání zodpovědnosti za veškerou péči o blízkou osobu a často i potřeba vyrovnat se se změnami v chování a prožívání příbuzného, kterému postupně ubývají síly.

Připravili jsme pro vás ZDARMA vzdělávací kurz, který se skládá z osobních individuálních konzultací a vzdělávacích workshopů.

Podpora Vám bude přizpůsobena na míru. Nabízíme možnost podpory i přes Skype, facebook nebo telefon.

Již 12. 2. 2020 se od 17:00 do 19:00 koná úvodní informační seminář ve WorkLounge na adrese Václavské náměstí 3, Praha 1. Na semináři se dozvíte podrobnější informace o projektu, poslechnete si základy z pozitivní psychologie a máte možnost se seznámit s koučkou Helenou Dvořákovou, sociální pracovnicí Mgr. Zdeňkou Hoškovou a koordinátory projektu, které budete v rámci projektu potkávat. Na závěr budete mít možnost probrat individuální dotazy týkající se celého projektu.

 

Akademie

Akademie se skládá z pěti workshopů vedených experty na problematiku péče i seniorů.

Každý workshop se koná prostřednictvím webináře, ke kterému se můžete připojit z pohodlí domova pomocí svého telefonu nebo notebooku v níže uvedených termínech, přibližně jednou za 14 dní v čase 17:00-20:00. Vypsaná témata a termíny se v průběhu akademie mohou změnit. V těchto případech budete vždy a v čas kontaktování.

Témata workshopů:

  • 12.02. Úvodní informační seminář
  • 26.02. Já pečující I - Pečování a rodinné vztahy, jak udržovat harmonii v rodinných vztazích při pečování
  • 08.04. Jak pečovat II - Psychické aspekty péče (smyslová aktivizace, pochopení pečovaného)
  • 22.04. Já pečující III - Téma smrti a nalezení smyslu po odchodu
  • 06.05. Já pečující II - Psychohygiena a jak je důležité pečovat i sám o sebe
  • 20.05. Jak pečovat I - Fyzická profesionální péče (proleženiny, manipulace)

 

Individuální konzultace

Souběžně s akademií pak budou probíhat pro účastníky individuální konzultace s koučem a sociálním pracovníkem. Spektrum oblastí, které budou účastníci na individuálních konzultacích řešit, se bude lišit v závislosti na potřebách jednotlivců. Předpokládáme, že každý účastník bude mít přibližně 8-10 hodin konzultací v průběhu celého běhu programu.

 

Naši lektoři

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a publicista. Psychologii studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. Jako klinický psycholog posuzoval žadatele o náhradní rodinnou péči, dnes se převážně věnuje partnerské a rodinné problematice. V současné době přednáší na Filozofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv.

Mgr. Paula Fassati Ph.D.

Je lektorka a konzultantka v oblasti vztahového poradenství a výchovy dětí. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Při své práci s partnerskými dvojicemi a rodiči se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness. Vychází z nejnovějších vědeckých závěrů i z postupů ověřených jako jsou montessori, mindfulness nebo nenásilná komunikace. Má koulovací a mindfulness výcvik (MBSR), absolvovala nespočet kurzů o vztazích a výchově a je certifikovanou AMI Montessori asistentkou.

Ing. Bc. Hana Vojtová

Vystudovala veřejnou správu a regionální rozvoj na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2009 – 2011 absolvovala vzdělávání Dipl. trenéra Smyslové aktivizace v Rakousku (Institut Lore Wehner) a stala se certifikovanou lektorkou pro další vzdělávání. V české praxi Smyslovou aktivizaci dále rozvinula a iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace ISA educa s.r.o. Pravidelně publikuje v odborném tisku, je autorkou knihy Smyslová aktivizace v české praxi, spoluautorkou knihy Paliativní péče třetího tisíciletí a v současné době pracuje na další knize na téma Smyslová aktivizace. V roce 2015 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové paní Vojtové udělil poděkování za vynikající vedení domova seniorů a lektorování konceptu Smyslové aktivizace.

Vojtěch Zikmund

Původně knihkupec, který se později rekvalifikoval pro práci v domově pro seniory. S přáteli založil Hospicové hnutí Vysočina, který byl prvním terénním hospic v republice. Dnes organizace zaměstnává několik desítek lidí a ročně poskytuje péči asi 150 pacientům v domácnostech. Nově hospic rozšířil služby o dětskou paliativu ve žďárském a jihlavském okrese. V roce 2019 byl vyhlášen Pečovatelem roku.

Bc. Tereza Vybíralová

Vystudovala obor sociální práce na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí n. Labem. 7 let pracovala jako sociální pracovnice a vedoucí klíčových pracovníků v Domovech pro seniory v Praze. Aktuálně působí v Centru Paraple o.p.s., kde pracuje na pozici vedoucí úseku sociální práce, ale v současné době je na rodičovské dovolené. Poddílela se na zavádění metodik sociální práce do praxe. Absolvovala kurz Psychobiografického modelu péče od prof. Böhma, který pak aplikovala do praxe. Dále se účastnila nespočtu akreditovaných kurzů ke svému profesnímu růstu a zaměření.

 

Nalezněte znovu radost v pomáhání!
Pečujte s radostí.

Registrujte se (zbývá 0 míst)

Podmínkou pro přijetí do programu je vyplnění krátkého vstupního dotazníku. Program je zcela zdarma.


Povinné


Povinné


Povinné


PovinnéKapacita vyčerpána

Máte otázky?

Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Lucie Ruzhová
lucie@lepsisenior.cz
+420 721 108 489

 

Cílem projektu Pečujeme s radostí je vytvořit a ověřit systém podpory pro neformální pečující, který jim umožní nahlédnout svou situaci v novém kontextu, přijmout péči a učit se přijímat člověka, o něhož pečují v celé šíři problematiky.

Projekt je financovaný z operačního fondu Zaměstnanost, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu.