Pečujeme s radostí

 

Máte doma nebo ve svém okolí seniora, o kterého pečujete? Máte trvalé bydliště v Praze? Cítíte se občas na pokraji sil? Potřebujete podpořit?

Dlouhodobá péče o seniory je zpravidla značně časově a fyzicky náročná. Do vašich každodenních problémů se promítá psychická zátěž v podobě života pod tlakem, přijímání zodpovědnosti za veškerou péči o blízkou osobu a často i potřeba vyrovnat se se změnami v chování a prožívání příbuzného, kterému postupně ubývají síly.

Připravili jsme pro vás ZDARMA vzdělávací kurz, který se skládá z osobních individuálních konzultací a vzdělávacích workshopů.

Podpora Vám bude přizpůsobena na míru. Nabízíme možnost podpory i přes Skype, facebook nebo telefon.

Již 12. 2. 2020 se od 17:00 do 19:00 koná úvodní informační seminář ve WorkLounge na adrese Václavské náměstí 3, Praha 1. Na semináři se dozvíte podrobnější informace o projektu, poslechnete si základy z pozitivní psychologie a máte možnost se seznámit s koučkou Helenou Dvořákovou, sociální pracovnicí Mgr. Zdeňkou Hoškovou a koordinátory projektu, které budete v rámci projektu potkávat. Na závěr budete mít možnost probrat individuální dotazy týkající se celého projektu.

 

Akademie

Akademie se skládá z pěti workshopů vedených experty na problematiku péče i seniorů.

Každý workshop se koná v prostorách WorkLounge na adrese Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 v níže uvedených termínech, přibližně jednou za 14 dní v čase 17:00-20:00. Vypsaná témata a termíny se v průběhu mohou změnit. V těchto případech budete vždy v čas kontaktování.

Témata workshopů:

  • 12.02. Úvodní informační seminář
  • 26.02. Já pečující I - Pečování a rodinné vztahy, jak udržovat harmonii v rodinných vztazích při pečování
  • 11.03. Já pečující II - Psychohygiena a jak je důležité pečovat i sám o sebe
  • 25.03. Jak pečovat I - Fyzická profesionální péče (proleženiny, manipulace)
  • 08.04. Jak pečovat II - Psychické aspekty péče (smyslová aktivizace, pochopení pečovaného)
  • 22.04. Já pečující III - Téma smrti a nalezení smyslu po odchodu

 

Individuální konzultace

Souběžně s akademií pak budou probíhat pro účastníky individuální konzultace s koučem a sociálním pracovníkem. Spektrum oblastí, které budou účastníci na individuálních konzultacích řešit, se bude lišit v závislosti na potřebách jednotlivců. Předpokládáme, že každý účastník bude mít přibližně 8-10 hodin konzultací v průběhu celého běhu programu.

 

Naši lektoři

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a publicista. Psychologii studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. Jako klinický psycholog posuzoval žadatele o náhradní rodinnou péči, dnes se převážně věnuje partnerské a rodinné problematice. V současné době přednáší na Filozofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv.

MUDr. Zuzana Špačková

MUDr. Zuzana Špačková pracuje jako lékařka Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a mimo práci sekundárně působí na oddělení pro efektivní poruchy, kde se věnuje prevenci v oblasti duševního zdraví. Je spoluzakladatelkou destigmatizačního projektu Příběhy bláznovství a iniciatavy Nevyhořím, která pečuje o duševní zdraví budoucích lékařů. Prošla si výcviku MBSR, což je léčebný program snižování stresu.

Ing. Bc. Hana Vojtová

Vystudovala veřejnou správu a regionální rozvoj na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2009 – 2011 absolvovala vzdělávání Dipl. trenéra Smyslové aktivizace v Rakousku (Institut Lore Wehner) a stala se certifikovanou lektorkou pro další vzdělávání. V české praxi Smyslovou aktivizaci dále rozvinula a iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace ISA educa s.r.o. Pravidelně publikuje v odborném tisku, je autorkou knihy Smyslová aktivizace v české praxi, spoluautorkou knihy Paliativní péče třetího tisíciletí a v současné době pracuje na další knize na téma Smyslová aktivizace. V roce 2015 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové paní Vojtové udělil poděkování za vynikající vedení domova seniorů a lektorování konceptu Smyslové aktivizace.

Vojtěch Zikmund

Původně knihkupec, který se později rekvalifikoval pro práci v domově pro seniory. S přáteli založil Hospicové hnutí Vysočina, který byl prvním terénním hospic v republice. Dnes organizace zaměstnává několik desítek lidí a ročně poskytuje péči asi 150 pacientům v domácnostech. Nově hospic rozšířil služby o dětskou paliativu ve žďárském a jihlavském okrese. V roce 2019 byl vyhlášen Pečovatelem roku.

 

Nalezněte znovu radost v pomáhání!
Pečujte s radostí.

Registrujte se (zbývá 0 míst)

Podmínkou pro přijetí do programu je vyplnění krátkého vstupního dotazníku. Program je zcela zdarma.


Povinné


Povinné


Povinné


PovinnéKapacita vyčerpána

Máte otázky?

Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Lucie Ruzhová
lucie@lepsisenior.cz
+420 721 108 489

 

Cílem projektu Pečujeme s radostí je vytvořit a ověřit systém podpory pro neformální pečující, který jim umožní nahlédnout svou situaci v novém kontextu, přijmout péči a učit se přijímat člověka, o něhož pečují v celé šíři problematiky.

Projekt je financovaný z operačního fondu Zaměstnanost, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu.