Seberozvojový vzdělávací program: Pečujeme s radostí

 

Máte doma nebo ve svém okolí seniora, o kterého pečujete? Cítíte se občas na pokraji sil? Potřebujete podpořit?

Dlouhodobá péče o seniory je zpravidla značně časově a fyzicky náročná. Do vašich každodenních problémů se promítá psychická zátěž v podobě života pod tlakem, přijímání zodpovědnosti za veškerou péči o blízkou osobu a často i potřeba vyrovnat se se změnami v chování a prožívání příbuzného, kterému postupně ubývají síly.

Připravili jsme pro Vás ZDARMA půlroční seberozvojový vzdělávací program, který se skládá z pravidelných osobních konzultací a vzdělávací akademie.

 

Akademie

Akademie se skládá z pěti tříhodinových workshopů vedených experty z oblasti péče o seniory. Každý workshop se koná jednou měsíčně v čase 17:00-20:00.

Témata akademie:

  • 31.10. Úvod a obecné souvislosti péče - právní aspekty, možnosti pomoci
  • 14.11. Já pečující I - pečování a rodinné vztahy, jak udržovat harmonii v rodinných vztazích při pečování
  • 06.12. Já pečující II - téma smrti a nalezení smyslu po odchodu
  • 16.01. Jak pečovat I - fyzická profesionální péče (proleženiny, manipulace)
  • 27.02. Jak pečovat II - psychické aspekty péče (smyslová aktivizace, pochopení pečovaného)

 

Individuální konzultace

Souběžně s akademií pak budou probíhat pro účastníky individuální konzultace s koučem a sociálním pracovníkem. Spektrum oblastí, které budou účastníci na individuálních konzultacích řešit, se bude lišit v závislosti na potřebách jednotlivců. Předpokládáme, že každý účastník bude mít přibližně 8-10 hodin konzultací v průběhu celého běhu programu.

 

Naši lektoři

Mgr. et Mgr. Zdenka Dohnalová, Ph.D.

Působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje kurzy zaměřené na filosofii a etiku, praxi a supervizi a oblast thanatologie. Externě vyučuje na Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní v Brně. V praxi působí jako certifikovaná poradkyně pro pozůstalé v organizaci Klára pomáhá, z. s.

Ing. Bc. Hana Vojtová

Vystudovala veřejnou správu a regionální rozvoj na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2009 – 2011 absolvovala vzdělávání Dipl. trenéra Smyslové aktivizace v Rakousku (Institut Lore Wehner) a stala se certifikovanou lektorkou pro další vzdělávání. V české praxi Smyslovou aktivizaci dále rozvinula a iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace ISA educa s.r.o. Pravidelně publikuje v odborném tisku, je autorkou knihy Smyslová aktivizace v české praxi, spoluautorkou knihy Paliativní péče třetího tisíciletí a v současné době pracuje na další knize na téma Smyslová aktivizace. V roce 2015 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové paní Vojtové udělil poděkování za vynikající vedení domova seniorů a lektorování konceptu Smyslové aktivizace).

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.

Zakladatel NF Lepší senior, který od podzimu tohoto roku realizuje cyklus přednášek Kritické myšlení pro seniory. Od loňského roku prošlo jeho přednáškami více jak 3000 seniorů. V letošním roce byl oceněn Nadací Konto bariéry titulem Senior roku.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a publicista. Psychologii studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. V současné době přednáší na Filozofické fakultě a působí jako poradce veřejného ochránce práv. Rodinné a manželské terapii se věnoval také při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči.

Mgr. Gabriela Havejová

Registrovaná ergoterapeutka od roku 2012, kdy ukončila bakalářské vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté absolvovala magisterský studijní program ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou odbornost dále rozšiřuje o kurzy a další vzdělávání (roční kurz pohybového konceptu Spiral dynamik, kurz kineziotapingu, Bazální stimulace, kurz Jóga v rehabilitaci, a další..). Absolvovala odbornou pracovní stáž na německé geriatrické klinice Alexander von Humboldt Klinik Bad Steben, kde proběhlo zaškolení v rámci praxe ergoterapie v oblasti péče o seniory. Mimo jiné získala zkušenosti i v oblasti výběru kompenzačních pomůcek, rehabilitace lidí se získaným poškozením mozku, pasivní i aktivní účasti na konferencích apod.

 

Nalezněte znovu radost v pomáhání!
Pečujte s radostí.

Registrujte se (zbývá 11 míst)

Podmínkou pro přijetí do programu je krátký vstupní rozhovor s koordinátorkou programu. Program je zcela zdarma.


Povinné


Povinné


Povinné


Povinné
Povinné

Položky označené (*) jsou povinné.

Máte otázky?

Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Tereza Dubská
tereza@lepsisenior.cz
Tel.: +420 774 328 628

 

Cílem projektu Pečujeme s radostí je vytvořit a ověřit systém podpory pro neformální pečující, který jim umožní nahlédnout svou situaci v novém kontextu, přijmout péči a učit se přijímat člověka, o něhož pečují v celé šíři problematiky.

Projekt je financovaný z operačního fondu Zaměstnanost, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu.