Vzkaz mému mladému já

Projekt Vzkaz mému mladému já je osvětovou kampaní zlepšující vnímání seniorů ve společnosti a zdůrazňuje jejich celoživotní a často unikátní zkušenosti. Projekt spočívá v natáčení inspirativních rozhovorů se seniory, kde se jich ptáme především na jejich cenné životní zkušenosti a situace, a jakým způsobem se s nimi vyrovnávali. Dále se ptáme na samotný vzkaz jak pro pro sebe sama v mládí, tak zejména pro současnou mladou generaci.

Cílem je poukázat na to, že si máme vzájemně co předat bez ohledu na věk. Chceme pomocí tohoto projektu překonávat zažité mezigenerační stereotypy a bourat nesmyslné bariéry v podobě předsudků, např., že senioři nejsou pro naši společnost přínosní. Zpovědi často dokazují, že rady seniorů jsou pro dnešní mladou generaci nejenom relevantní a přínosné, ale i to, že samotní senioři jsou velmi dobře obeznámeni se současným děním a světem kolem nich.

Naše videa